9 Şubat 2010 Salı

Touch to Memory

Touch to Memory; aile fotoğraflarının tipolojisi üzerinden o ailelerin hatıralarına dokunmayı amaçlayan bir proje.

Bir anne, bir baba. Etrafında iki kız bir erkek çocuğu. Herkes özenle giyinmiş, kızların saçları özenle örülmüş. Annenin kucağında da bir bebek.

Fotoğraf makineleri herhangi bir anda, herhangi birşeyleri fotoğraflamaya başlamadan önce, herşeyin daha özenli olduğu bir dönemde, tüm aile fertleri bir araya gelmiş, stüdyoya gidilmiş ve tüm bunlar fotoğraflanmış.


Bir dönem için çok büyük önem arzeden aile fotoğrafları, projenin tipolojik öğesidir. Oluşturulacak her fotoğrafta, bir aile fotoğrafı ve o aileden kalmış bir ya da bir kaç nesne kullanılacaktır.

Saf, temiz, sadece çekildiği anı kopyalayarak aktaran aile fotoğrafları ön tipi, aileden yadigar kalan, zaman içerisinde katmanlanan anlamlarıyla gelişme sürecini tamamlamış ya da halen anlamlar yüklenmeye devam nesneler, olgunlaşmış son tipi oluşturacaktır.